Universitat d'Estiu Ramon Llull

Universitat Ramon Llull

Summer SchoolCenters

Courses

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL (Barcelona)

Escola Superior de Disseny ESDI (centre adscrit URL) (Sabadell)