Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL

Taller d'expressió artística: arts plàstiques i tecnologia digital

Modalitat
Presencial
Lloc
Centre Cultural les Faixes / Crta. de Manresa, 52
Data
Del 2022-07-11 al 2022-07-15
Horari

De 9:30 h a 12:30 h

Total hores
15 h
Descripció

Al curs Arts plàstiques i tecnologia digital, la matèria i els bits s'interrelacionen per a realitzar un petit procés creatiu on tot és possible. A partir d'una primera producció, s'iniciarà un procés creatiu eminentment pràctic, plantejar com un camí d'experimentació, d'aprenentatge i recerca, un recorregut simbòlic de l'univers personal i del desenvolupament de la creativitat. El telèfon mòbil, objecte que ja forma part del notre vestuari i de l'imaginari col·lectiu, serà l'eina que utilitzarem per realitzat una petita història iniciada emb la matèria plàstica. 

Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a: cmn.cultura@ccmoianes.cat

Modalitat
Presencial
Lloc
Centre Cultural les Faixes / Crta. de Manresa, 52
Data
Del 2022-07-11 al 2022-07-15
Horari

De 9:30 h a 12:30 h

Total hores
15 h
Descripció

Al curs Arts plàstiques i tecnologia digital, la matèria i els bits s'interrelacionen per a realitzar un petit procés creatiu on tot és possible. A partir d'una primera producció, s'iniciarà un procés creatiu eminentment pràctic, plantejar com un camí d'experimentació, d'aprenentatge i recerca, un recorregut simbòlic de l'univers personal i del desenvolupament de la creativitat. El telèfon mòbil, objecte que ja forma part del notre vestuari i de l'imaginari col·lectiu, serà l'eina que utilitzarem per realitzat una petita història iniciada emb la matèria plàstica. 

Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a: cmn.cultura@ccmoianes.cat

Professorat:
Coordinació:
Anna Gabriel Llorach
tècnica d'estratègia, comunicació i cultura del Consell Comarcal del Moianès - Equip Gestor Campus Moianès